Ak máte pochybnosti o kúpe Apple Watch LTE alebo WiFi, skontrolujte si najskôr sadzbu za mobil