Analyzujeme dôvody, prečo Apple zvýšil svoje investície do výskumu a vývoja