WhatsApp konečne rieši jednu zo svojich najnepríjemnejších chýb